Miami Beach, FL

The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater